Tarcza 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0. Kluczowe zmiany dla przedsiębiorców przyjęte przez Sejm Iwona Maczalska1 dzień temu (aktualizacja: 11 godzin temu) Wczoraj do północy trwały prace Sejmu nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat w sprawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wśród kluczowych poprawek zaakceptowanych przez Sejm znalazło się m.in. zniesienie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z ZUS dla wszystkich jednoosobowych […]

Tarcza antykryzysowa

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie składania wniosków o odroczenia lub umorzenia płatności składek ZUS w okresie KORONAWIRUSA. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami, sprawdzenie, co dotyczy Państwa firmy, jakie chcecie Państwo złożyć wnioski. Składamy do końca czerwca 2020 roku. Zwracam uwagę, że nie każdemu ZUS musi przyznać umorzenie składek. Jeżeli ktoś nie dostanie z […]

Program wsparcia w ramach tarczy

W najbliższych dniach (czwartek bądź poniedziałek w zależności od udostępnienia programu) wchodzi nowy program w ramach Tarczy Finansowej PFR. W programie tym będzie uczestniczyło PKO BP SA. Wnioski można będzie składać tylko i wyłącznie za pomocą bankowości internetowej IPKO lub IPKO Biznes. Poniżej przesyłam informację o możliwych wysokościach subwencji dla poszczególnych firm oraz link do […]

Tarcza antykryzysowa, informacje, 2020-04-09

Szanowni Państwo…Przypominamy, że umorzenie składek ZUS ma wpływ na rozliczenie podatków. Prosimy o przesłanie drogą e-mail informacji o tym, czy składaliście Państwo wniosek do ZUS. Jeśli tak to jaki.Będzie to miało znaczenie przy wyliczaniu podatku dochodowego w Państwa firmach. Warunkiem do skorzystania z ulg jest niezapłacenie składki ZUS za miesiąc, za który występujemy z wnioskiem […]

RSP-D

Materiały przygotowane przez ZUS Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy? Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – […]

RSP-C

Materiały przygotowane przez ZUS Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.   […]

RDZ

Materiały przygotowane przez ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń […]

RDU

Materiały przygotowane przez ZUS ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności […]

Wnioski

Wniosek RDU Wniosek RDZ Wniosek RSP-C Wniosek RSP-D

Oferta

Biuro rachunkowe DANA oferuje obsługę w zakresie:

Księgi handlowych
Księgi przychodów i rozchodów
Usługi kadrowo-płacowe
Obsługa finansowa