Program wsparcia w ramach tarczy

W najbliższych dniach (czwartek bądź poniedziałek w zależności od udostępnienia programu) wchodzi nowy program w ramach Tarczy Finansowej PFR. W programie tym będzie uczestniczyło PKO BP SA. Wnioski można będzie składać tylko i wyłącznie za pomocą bankowości internetowej IPKO lub IPKO Biznes. Poniżej przesyłam informację o możliwych wysokościach subwencji dla…

Tarcza 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0. Kluczowe zmiany dla przedsiębiorców przyjęte przez Sejm Iwona Maczalska1 dzień temu (aktualizacja: 11 godzin temu) Wczoraj do północy trwały prace Sejmu nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat w sprawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wśród kluczowych poprawek zaakceptowanych przez Sejm znalazło się m.in. zniesienie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia…

Tarcza antykryzysowa, informacje, 2020-04-09

Szanowni Państwo…Przypominamy, że umorzenie składek ZUS ma wpływ na rozliczenie podatków. Prosimy o przesłanie drogą e-mail informacji o tym, czy składaliście Państwo wniosek do ZUS. Jeśli tak to jaki.Będzie to miało znaczenie przy wyliczaniu podatku dochodowego w Państwa firmach. Warunkiem do skorzystania z ulg jest niezapłacenie składki ZUS za miesiąc,…

Tarcza antykryzysowa

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie składania wniosków o odroczenia lub umorzenia płatności składek ZUS w okresie KORONAWIRUSA. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami, sprawdzenie, co dotyczy Państwa firmy, jakie chcecie Państwo złożyć wnioski. Składamy do końca czerwca 2020 roku. Zwracam uwagę, że nie każdemu ZUS musi przyznać umorzenie składek.…

RSP-D

Materiały przygotowane przez ZUS Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kogo dotyczy? Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one…

RSP-C

Materiały przygotowane przez ZUS Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które…

RDZ

Materiały przygotowane przez ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,…

RDU

Materiały przygotowane przez ZUS ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności…

Wnioski

Wniosek RDU Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RDUPobierz Wniosek-RDU_PAPIER_30.03.2020Pobierz Wniosek RDZ Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RDZPobierz Wniosek-RDZ_PAPIER_31_03_2020_1Pobierz Załącznik-do-wniosku-elektronicznego-RDZDownload Wniosek RSP-C Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RSP-CPobierz Wniosek-RSP_C_PAPIER_31.03.2020Pobierz Wniosek RSP-D Instrukcja-wypełnienia-wniosku-RSP-DPobierz Wniosek-RSP_D_PAPIER_31.03.2020Pobierz