Obsługa finansowa

Oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych
  • sporządzanie bilansów i rachunku zysku i strat
  • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Gus i inne urzędy
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • pomoc w rejestracji firm, spółek oraz fundacji i stowarzyszeń