Obsługa kadrowo-płacowa

Biuro Rachunkowe DANA oferuje usługi kadrowo-płacowe obejmujące:

  • przygotowywanie ewidencji i sporządzania dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów na zlecenie, umów o dzieło
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie list płac, RMUA
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
  • sporządzanie deklaracji podatkowej od osób fizycznych (Pit 11, Pit 4R)
  • rozliczenia PFRON