Program wsparcia w ramach tarczy

W najbliższych dniach (czwartek bądź poniedziałek w zależności od udostępnienia programu) wchodzi nowy program w ramach Tarczy Finansowej PFR. W programie tym będzie uczestniczyło PKO BP SA. Wnioski można będzie składać tylko i wyłącznie za pomocą bankowości internetowej IPKO lub IPKO Biznes. Poniżej przesyłam informację o możliwych wysokościach subwencji dla poszczególnych firm oraz link do przewodnika gdzie opisane są szczególne warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać i później jej nie stracić.

Obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm

(poniżej 10 pracowników i roczny obrót poniżej 2 mln euro):

·         12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;

·         24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;

·         36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.

·         Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

Obliczenie kwoty subwencji dla MŚP

(do 249 pracowników lub roczny obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro):

·         4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;

·         6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;

·         8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Szczegółowe informacje oraz metodologię liczenia przedstawione są na stronie w podręczniku pod poniższym linkiem:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html