Biuro rachunkowe DANA oferuje obsługę w zakresie: Księgi handlowych Księgi przychodów i rozchodów Usługi kadrowo-płacowe Obsługa finansowa Dodatkowo oferujemy: Wsparcie i obsługę wymagań związanych z plikami JPK Weryfikacja dokumentów księgowych (sprawdzanie ich poprawności) Sporządzanie: rachunku przepływów pieniężnych, wiekowanie należności, zestawienie zmian w kapitale własnym, potwierdzenia sald, ewidencji środków trwałych, inwentaryzacji…