Tarcza 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0. Kluczowe zmiany dla przedsiębiorców przyjęte przez Sejm

Iwona Maczalska1 dzień temu (aktualizacja: 11 godzin temu)

Wczoraj do północy trwały prace Sejmu nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat w sprawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wśród kluczowych poprawek zaakceptowanych przez Sejm znalazło się m.in. zniesienie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z ZUS dla wszystkich jednoosobowych firm.

[aktualizacja 18.04.2020]:  Treść ustawy już w Dz.U. Prezydent podpisał ją jeszcze w piatek wieczorem

Źródło: twitter.com/KancelariaSejmu

Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały obrady Sejmu w sprawie poprawek nad Tarczą Antykryzysową 2.0. Posłowie przyjęli w głosowaniach 45 poprawek z 95 zaproponowanych przez Senat. Tarcza Antykryzysowa w nowym wydaniu czeka aktualnie na podpis Prezydenta.

Kluczowe zmiany przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Wśród kluczowych zmian zaakceptowanych przez Sejm można wyróżnić:

1.      Objęcie pomocą także przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku,

2.      Zniesienie limitu przychodu firm jednoosobowych umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (300 proc. przeciętego wynagrodzenia –  15 681 zł.). W myśl zmian zwolnienie ze składki ZUS będzie skierowane do wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu,

3.      Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie 3 miesięcy w wysokości 50% – dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników,

4.      Zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz, 

5.      Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu

Zasiłek opiekuńczy tylko dla opiekunów dzieci do 8. roku życia

Poparcia Sejmu nie znalazła poprawka przewidująca wypłacanie zasiłku opiekuńczego również opiekunom dzieci do 12. roku życia. Oznacza to, że zasiłek ten, tak jak dotychczas będzie przysługiwał wyłącznie w stosunku do dzieci do ukończenia 8. roku życia.

Koronawirus w Polsce