Tarcza antykryzysowa, informacje, 2020-04-09

Szanowni Państwo…
Przypominamy, że umorzenie składek ZUS ma wpływ na rozliczenie podatków.

Prosimy o przesłanie drogą e-mail informacji o tym, czy składaliście Państwo wniosek do ZUS. Jeśli tak to jaki.
Będzie to miało znaczenie przy wyliczaniu podatku dochodowego w Państwa firmach.

Warunkiem do skorzystania z ulg jest niezapłacenie składki ZUS za miesiąc, za który występujemy z wnioskiem o ulgę (o czym byliście Państwo już powiadamiani).


Obowiązkiem każdego z Państwa jest powiadomienie na piśmie Biura Rachunkowego o wszystkich złożonych wnioskach o umorzenie lub odroczenie wszelkich zobowiązań wobec budżetu państwa, czyli ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta – wnioski dotyczące czynszów i podatków od nieruchomości związanych z działalnością .


Niepowiadomienie Biura o w/w czynnościach będzie skutkowało nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych wykonywanych dla Państwa przez Biuro.


Biuro nie będzie odpowiadało za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych w przypadku nieotrzymania od Państwa dokładnych informacji .